Navigace: Úvod > Pravidla použití

Pravidla použití

Použitím těchto internetových stránek uživatel souhlasí s uvedenými pravidly použití.

Používání webových stránek (tj. prohlížení a čtení uvedených informací) je bezplatné.

Bez souhlasu provozovatele webu je zakázáno:

  • Oslovovat registrované subjekty s komerční nabídkou, kromě nabídky překladatelské či tlumočnické práce pro registrované uživatele.
  • Shromažďovat údaje z tohoto webu a informace o registrovaných subjektech k jakýmkoliv komerčním účelům.
  • Kopírovat, vypisovat nebo jiným způsobem získávat data ze stránek a umisťovat je do jiných informačních zdrojů.


Veškerý obsah těchto stránek je majetkem firmy Ing. Roman Šibl (IČ 74202456). Označené příspěvky jsou majetkem uvedeného vlastníka. Použité ochranné známky jsou majetkem jednotlivých vlastníků.

Nakládání s obsahem stránek se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, v platném znění. Chcete-li kterýkoliv zveřejněný materiál převzít dle §34 (1) c), případně jej dále šířit jiným způsobem, vyžádejte si prosím předem souhlas provozovatele. Bez tohoto souhlasu není převzetí dovoleno.

Provozovatel webu neshromažďuje žádné údaje, které mu uživatelé sami dobrovolně neposkytnou. Dobrovolným poskytnutím osobních údajů dávají uživatelé souhlas k tomu, aby provozovatel serveru s poskytnutými údaji nakládal v rozsahu nezbytném k řádnému provozování webových stránek, a to po celou dobu takové činnosti.

Osobní údaje návštěvníků webu jsou v maximální možné míře zabezpečeny proti zneužití. O uživatelích jsou evidovány jen údaje, které shromažďuje služba GoogleAnalytics. Souhrnné informace o statistice vývoje návštěvnosti webu mohou být poskytnuty inzerentům.

Informace jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Evidované údaje o překladatelích a tlumočnících nejsou poskytovány, prodávány, půjčovány ani pronajímány třetím stranám.

Provozovatel si vyhrazuje právo kontaktovat registrované uživatele tohoto webu s aktuálními informacemi o novinkách tohoto webu. Takovéto sdělení nebude považováno za nevyžádanou (elektronickou) poštu.

Tato Pravidla použití je oprávněn měnit nebo doplňovat pouze provozovatel. Pravidla použití jsou platná a účinná dnem zveřejnění (07.06.2009).

Relevantní zákony

  • Autorský zákon
  • Obchodní zákoník
  • Občanský soudní řád
  • Trestní zákon
  • Starý zákon: Ex 20:15, Desatero: Nepokradeš


Reklama

angličtina do ucha Němčina do ucha 1. díl Francouzština do ucha Ruština do ucha

Inzerce překladatelů a tlumočníků

překladatel chorvatštiny

překladatel a tlumočník z jazyka a do jazyka chorvatského, srbského a bosenského. (polorodilý mluvčí do jazyka srbského) Překladatelstvím a tlumočnictvím do těchto jazyků se zabývám na základě živnostenského listu již 10let . (2 roky jsem působil jako zástupce české firmy

Sleva 10 % na první zakázku u nás

Překladatelská agentura Loggos Vám nabízí 10% slevu na veškeré jazykové služby týkající se překladů, spudních překladů, tlumočení a firemní či individuální výuky jazyků.

Překladatel ruštiny

Nabízím služby překladatele ruština/čeština. Jsem rodilým mluvčím studujícím na VŠ. Cena dohodou